fredag 13 april 2012

Öppet Möte

Välkommen till öppet möte med handelshögskolans röda röst Vänsterjuristerna!

Onsdag 18/4, sal C23 Handelshögskolan

Välkommen medlem tillika nyfiken, för att prata om vänsterjuristerna och vår verksamhet.

Vänsterjuristerna är ett partipolitiskt obundet nätverk som samlar studenter och praktiserande jurister med en kritisk inställning till juridiken. Vi enas kring en vilja att förändra och att utifrån ett politiskt perspektiv granska juridiken och juristutbildningen. Vi bedriver också rättshjälp, vilket på sistone har utgjort huvudsaken av vår verksamhet, som riktar sig både mot organisationer och privatpersoner.

Genom nätverket får du som student möjlighet att praktisera dina kunskaper ideellt, till ett gott syfte. Dessutom är det en god chans att träffa likasinnade politiskt intresserade studenter för samtal om juridiken och utbildningen.

Väl mött!

torsdag 22 september 2011

Hej!

Nu har Vänsterjuristerna Göteborg startats upp. Gruppen har funnits tidigare, under efterdyningarna av EU-toppmötet i mitten av 2000-talet, men har varit inaktiv under ett antal år. Vi som nu startat Vänsterjuristerna är en ny ”kull” av studenter som läser olika terminer på Juristprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg, och har gemensamt att vi är socialister och vill använda våra juridiska kunskaper till att bidra till vänsterrörelsens arbete. Juridisk kunskap kan vara användbart i allt ifrån kontakter med myndigheter (t.ex. Polisen) till kontakter med hyresvärdar eller arbetsköpare, för att bara nämna några exempel.

Vår målsättning är att vara en oberoende kunskapsresurs för vänsterrörelsen. Den rättshjälp vi kan erbjuda är ibland på en ganska grundläggande nivå då vi är studerande, men det kan säkert vara användbart ändå när det gäller att avgöra om man ska gå vidare med en fråga eller inte. Vi har även kontakt med praktiskt verksamma jurister och kan förmedla kontakt till dessa. 
Är du socialist, studerar juridik i Göteborg och är intresserad av vårt arbete, så är du välkommen som medlem eller på våra aktiviteter.

Maila till oss: vansterjuristernagbg@gmail.com
eller ring till oss: 0764297140


Med kamratliga hälsningar,
Vänsterjuristerna i Göteborg